Een zomer vol uitdagingen voor het ijshockey


Vakantie Face-Off Zomer

De zomervakantie is nu voor nagenoeg iedereen aangebroken. Even weg van het ijshockey, lekker de batterij opladen en straks weer vol frisse moed het nieuwe seizoen in. Toch is de zomer ook een uitstekend moment voor velen, om na te denken over het komende seizoen. Voor ons in ieder geval wel, want wij hebben een aantal uitdagingen op de plank liggen. En dat geldt eigenlijk voor het complete ijshockey in Nederland en België.

BENE LEAGUE IJSHOCKEY

De tweede editie van het Face-Off Magazine was een groot succes. Uitverkocht en de reacties zijn geweldig. Dat maakt ons trots, maar daar eindigt het niet voor ons. Wij zijn inmiddels al enkele weken druk bezig met de nieuwe website voor de BeNe League. Deze kan wel een likje verf gebruiken. Daarnaast is ons gevraagd om een nieuw logo te ontwerpen, dat de komende jaren recht doet aan de sport en de league. Vanuit onze PR- en marketingrol in de BeNe League hebben wij ook onze zorgen geuit.

Het belangrijkste is dat er, na vier jaar stilstand op een aantal essentiële vlakken, nu écht stappen worden gemaakt. Dat het voor de fans duidelijk is welke koers de competitie gaat varen, is daarin nog wel de belangrijkste. In onze beleving kan dat alleen maar als de rijen gesloten zijn, iedereen samenwerkt en met een lange termijn visie aan de slag gaat. Nog belangrijker: dat men aan die lange termijn visie vasthoudt en er niet (continu) van afwijkt, of uitzonderingen maakt. De competitie is ooit met zestien teams begonnen, daar zijn er nog elf van over. We moeten waken dat het er straks niet nog minder worden. Meer teams is mooi, maar moet verantwoord zijn. Maar het belangrijkste is continuïteit en eenheid, twee zaken waar duidelijk nog veel progressie te boeken is.

ERA Renomar HYC Continantal cup
Foto: Kurt Tops

Wij gaan onze uiterste best doen om de komende drie jaar de BeNe League heel herkenbaar in de markt te zetten en voor iedereen die herkenbaarheid tastbaar te maken. Jacco en Tom spelen daar vanuit Face-Off een heel belangrijke rol in. Een proces dat wij positief kritisch zullen volgen. Natuurlijk gaan er ook dingen goed, maar we zijn niet blind voor zaken die voor verbetering vatbaar zijn.

TEAM FACE-OFF

Ook binnen ons eigen team hebben we uiteraard ook weer voldoende uitdagingen liggen. Sinds onze oprichting, nu een kleine twee jaar geleden, zijn we op één grote ontdekkingsreis gegaan, waarin wij van versnelling één naar zes moesten. We hebben afgetast, nieuwe ideetjes gelanceerd, hebben dankzij onze snel groeiende achterban een stevige positie gecreëerd in het ijshockeylandschap, maar zijn nu toe aan het intern herstructureren van een aantal zaken. We zullen bepaalde items definitief vaarwel zeggen en zullen focus gaan bepalen. Als het fundament stevig staat, komen wij met nieuwe formats.

We zijn er trots op dat we voor het komende seizoen inmiddels acht nieuwe mensen aan ons gebonden bebben, zodat we komend seizoen met een team van 23 mensen van start gaan. Deze nieuwe gezichten zullen wij de komende periode aan jullie voorstellen.

100% IJSHOCKEY

Het ijshockey in Nederland en België moet de aandacht krijgen die het verdient. Maar daarin moeten we ook kijken naar de toekomst. Niet alleen naar komend jaar, maar vooral naar de periode over een jaar of vijf. Dat kan alleen als besturen, clubs, supporters en vrijwilligers samenwerken in hetgeen ons verbindt.

Face-Off BeNe League
Foto: Arie Leeuwesteijn

Die machtig mooie sport die veel te weinig aandacht krijgt. Hoe kunnen we die dan samen toekomstbestendig maken? Moeten oude paden bewandeld blijven, of moeten er juist nieuwe wegen aangelegd worden? Het één sluit het ander niet uit, maar persoonlijke belangen zijn totaal ondergeschikt aan het grote belang. Het is opnieuw tijd om dat te beseffen met elkaar. En daar ligt wellicht wel de grootste uitdaging van allemaal: het stoppen van denken in belemmeringen, maar gaan handelen vanuit kansen.

Iedereen zei dat het niet kon. Toen kwam er iemand die dat niet wist. En die deed het gewoon.

Ik wens iedereen een hele fijne zomer toe. Dat doe ik namens het complete team van Face-Off. Wij zijn er volgend seizoen natuurlijk weer bij als de puck op het ijs klettert!

Ed, Jacco, Cor, Barend, Christian, Cindy, Graeme, Jeroen, John, Jonathan, Luciano, Oscar, Reginald, Tim, Tom en de acht nieuwe sterren aan het Face-Off front.

Previous Ron Francis eerste General Manager in Seattle
Next Savine Wielenga van Amsterdam Tigers naar SDE HF