Donny van Musscher mist twee duels door schorsing


Donny van Musscher CAIROX HIJS Hokij
Foto: Robert Bos

Gisteren werd bekend dat Donny van Musscher voor twee duels geschorst is en daardoor de eerste twee duels in de play-offs tegen Geleen mist. De aanvaller van CAIROX HIJS Hokij ontvangt de uitsluiting voor zijn match penalty, opgelopen in de finale om het landskampioenschap (lees hier). Een match penalty, opgelopen in een duel onder auspiciën van IJshockey Nederland of de KBIJF, levert automatisch een schorsing op voor duels in de BeNe League. Toch is er verwarring ontstaan.

VAN MUSSCHER: DE MATCH PENALTY

Van Musscher HIJS Heerenveen
Foto: Robert Bos

Aan het einde van de wedstrijd van afgelopen zondag tussen UNIS Flyers Heerenveen en CAIROX HIJS Hokij ontving Van Musscher een match penalty, naar aanleiding van een knokpartijtje. An sich is dat geen gek gegeven in het ijshockey, ook niet dat deze straf dan automatisch leidt tot een schorsing van twee duels. Het tuchtreglement van de BeNe League schrijft als volgt voor, in artikel 5.7:

ARTIKEL 5: TUCHTMAATREGELEN

7. Overlapping met niet-BeNe League wedstrijden
a. In geval van een Game Misconduct, opgelopen in een gebonden wedstrijd onder auspiciën van IJNL/KBIJF, wordt deze opgeteld in het puntensysteem van de BNL.
b. Gebonden wedstrijden onder auspiciën van IJNL/KBIJF vallen onder het tuchtorgaan van beide genoemde organisaties. In geval van een Match Penalty, opgelopen in een gebonden wedstrijd onder auspiciën van IJNL/KBIJF, krijgt de speler de standaard strafafdoening, tenzij de Tuchtorgaan van IJNL/KBIJF een hogere strafmaat oplegt. In dat geval wordt deze straf overgenomen.

Echter staat er ook in het speelreglement, onder artikel 6, het volgende:

SPEELREGLEMENT BENE LEAGUE, ARTIKEL 6:

Zowel de wedstrijden om het kampioenschap van de BeNe League als die om de nationale bekers vallen, met uitzondering van de bekerfinales en wedstrijden in het kader van het landskampioenschap, onder jurisdictie van de BeNe League. De uitwerkingen hiervan zijn
neergelegd in de Bijlagen bij het Speelreglement Bekercompetities en Nationaal kampioenschappen bij dit Speelreglement

Tekst gaat onder de foto verder

UNIS Flyers Heerenveen CAIROX HIJS Hokij
Foto: Robert Bos

VERWARRING: AFSPRAAK OF NIET?

Vanuit HIJS kwam een persbericht naar buiten, waarin stevig stelling werd genomen tegen de uitsluiting van Van Musscher. “Normaal gesproken betekent een ‘Match Penalty’ inderdaad twee wedstrijden schorsing. Echter was er voorafgaande aan de finale van het landskampioenschap door IJshockey Nederland bepaald dat straffen, opgelopen in deze finale, géén gevolgen zouden hebben voor de play-off wedstrijden van de BeNe League. De regels van het wedstrijd- en speelreglement van de BeNe League bevatten tegenstrijdige informatie hierover.”

In de verklaring staat verder dat de BeNe League de straf nu toch ten uitvoer brengt. “Het bestuur van de BeNe League heeft in al haar ‘wijsheid’ toch besloten dat Van Musscher voor twee duels geschorst is. Vorig seizoen was er ook een tegenstrijdigheid in de regels. Zo was Kayo van Zoest (toen Nijmegen) geschorst, toen is besloten om voor deze speler een uitzondering te maken zodat hij toch kon spelen. Zal het nog wel toeval zijn dat dit soort beslissingen steeds in het nadeel van Cairox Hijs Hokij vallen?”

Tekst gaat onder de foto verder

Donny van Musscher HIJS Hokij Den Haag
Foto: Robert Bos

GEEN INVLOED OP AUTOMATISCHE STRAFFEN

Danny Micola von Fürstenrecht, bestuurslid van IJshockey Nederland, reageert op de commotie die is ontstaan. “Er is een verzoek van de clubs gekomen om straffen niet mee te laten tellen voor de play-offs. Dit omdat het finaleduel er tussen is gepropt, zogezegd. Echter hebben wij vanuit IJshockey Nederland geen invloed op schorsingen. Een match penalty is inderdaad automatisch twee duels schoring voor BeNe League gerelateerde wedstrijden.”

OPMERKELIJK

Navraag bij Den Haag leert dat het geheel als ‘opmerkelijk’ wordt bestempeld. “Er is wel degelijk een toezegging gedaan vanuit IJshockey Nederland dat straffen en schorsingen die uit dit duel voortvloeiden, niet mee zouden gaan richting de BeNe League. In dit geval dus de play-off duels. Ik heb daar ook een schriftelijke bevestiging van. Ik vraag mij dan nu wel af of het bestuur van de BeNe League gekend is in deze beslissing. IJshockey Nederland is lid van de BeNe League, ik mag dan toch aannemen dat zij elkaar informeren. Als dat niet het geval is, vind ik dat wel een kwalijke zaak. Nu zijn wij de dupe van een afspraak die óf niet gemaakt had mogen worden, of niet (voldoende) intern gecommuniceerd is.” zegt voorzitter Harry Vlaardingerbroek

Tekst gaat onder de foto verder

UNIS Flyers Heerenveen CAIROX HIJS Hokij
Foto: Robert Bos

INGEWIKKELD

Een rondgang rond de betrokkenen leert in ieder geval dat het een ingewikkelde kwestie lijkt te zijn geworden. Het speelreglement geeft inderdaad aan dat de finale niet onder jurisdictie van de BeNe League vallen. Die regel is op meerdere wijzen te interpreteren. De ervaring leert dat deze duels (bekerfinale, final 4 weekend) door IJshockey Nederland en de KBIJF worden georganiseerd, zo moet je die regel ook lezen. Het gaat hierbij niet om strafmaatregelen. De twee leden  (IJNL en KBIJF) zijn ondergebracht in de BeNe League. Juist om scenario’s te voorkomen, zoals in het recente verleden met Kayo van Zoest (wel/niet geschorst), is er afgesproken dat straffen/schorsingen overgenomen worden door de BeNe League. Wellicht is het nóg explicieter benoemen van jurisdictie hierin een goede tip. Of wellicht een must.

Tekst gaat onder de video verder

Daarnaast moet je je afvragen of een al dan niet gemaakte toezegging als deze, vanuit sportief oogpunt wel handig is. IJshockey is een fysieke sport, prachtig in zijn geheel, die soms hoog op kan lopen. Je verklaart met zo’n toezegging in het slechtste geval de spelers vogelvrij,. Daar moet je te allen tijden van wegblijven. IJshockey is een snoeiharde sport op zijn tijd, daar zijn duidelijke kaders en regels voor nodig. Voor uitzonderingen en u-turns is geen plaats in deze sport. Deze kwestie doet het imago van eenduidigheid in ieder geval niet heel veel goeds. Feit: Van Musscher staat nu twee duels aan de kant. In het slechtste scenario: mocht Den Haag de eerste twee duels tegen Geleen verliezen, dan betekent dit einde seizoen voor de Amsterdammer.

‘IJSHOCKEY NEDERLAND MAAKTE VERGISSING’

Intussen heeft ook de BeNe League gereageerd op het voorval en daarin de rol van IJshockey Nederland met paard en wagen benoemd.

Tijdens de wedstrijd om het Nederland kampioenschap tussen Heerenveen en Den Haag zijn een aantal incidenten automatisch of via de tuchtcommissie van IJNL bestraft. Deze straffen zijn conform reglement door de BeNe League overgenomen.

Voorafgaand aan het seizoen hebben de BeNe League, IJNL en KBIJF het reglement aangepast om ongewenste voorvallen uit het verleden te voorkomen. De regel is dat men elkaars straffen overneemt.

Desondanks was er enige onduidelijkheid over de uitvoering van de straffen, doordat van de zijde van IJNL aan Heerenveen en Den Haag was toegezegd dat eventuele straffen geen effect op de BNL zouden hebben. Na overleg tussen BNL en IJNL heeft IJNL bevestigd dat deze toezegging een vergissing was.

Dat betekent dat de strafpunten van de game misconduct penalties van de finale wedstrijd in het BNL systeem zijn toegevoegd en dat de standaard straf voor de toegewezen match penalty per direct in de BNL wordt uitgezeten. Van betreffende match penalty is op dit moment nog niet bekend of deze aan de tuchtcommissie van IJNL wordt voorgelegd voor een verdere behandeling. Voorafgaand aan de finale wedstrijd hebben zich enkele schermutselingen voorgedaan. IJNL heeft besloten dat beide clubs een boete krijgen van €500 conform artikel 42 en 50 van het IJNL Sportreglement.

Previous Vijf goals voor Rangers Mika Zibanejad, Minnesota doet beste zaken voor wildcard
Next Den Haag in heerlijk duel langs Geleen, Heerenveen met gemak langs Mechelen