Arjan van der Horst opgestapt bij IJshockey Nederland


Board Room IJshockey

Bestuurslid financiële zaken en vice-voorzitter Arjan van der Horst is per direct uit het bestuur van IJshockey Nederland gestapt. Na zeven jaar legt Van der Horst zijn functie neer vanwege de verharde omgangsvormen met diverse clubbestuurders. Dit blijkt uit een brief die in handen is van Face-Off.

VAN DER HORST KRITISCH NAAR CLUBS

Van der Horst heeft vooral moeite met het gebrek aan collegiaal besturen binnen de voormalige BeNe league teams. Iets dat ook geldt voor de ere- en eerste divisie teams. Met soms ronduit onfatsoenlijk gedrag van diverse clubbestuurders, als stuitende voorbeelden. “Daarom heb ik besloten om per direct mijn bestuursfunctie bij IJshockey Nederland neer te leggen”, zo valt te lezen in een brief aan de voorzitters.

“Daar waar samenwerking op alle niveaus noodzakelijk is en je dus moet luisteren naar elkaar en begrip moet hebben voor elkaar, blijkt er veel te gemakkelijk gekozen te worden voor het strooien van ongezouten en ongenuanceerde kritiek op inspanningen van anderen (en dat zijn ook vrijwilligers). Ondanks verschillende pogingen van mij om dit bespreekbaar te maken en te veranderen, zie ik helaas geen verbetering. Integendeel. Het (gedwongen) einde van de BeNe-League en de handelingswijze van enkele clubs daarin was voor mij de druppel. Daar hebben zij mijn grens bereikt, feitelijk gepasseerd. Ik kan en wil geen onderdeel meer uitmaken van deze in mijn ogen steeds verder oprukkende onveilige en oncollegiale clubbestuurscultuur. Het staat haaks op mijn idee over de invulling van goed sportbestuur”, aldus Van der Horst.

Hopstaken Voorzitter IJshockey
Voorzitter Jan Hopstaken

‘HECHT TEAM MET HET BONDSBESTUUR’

De vertrekkende financiële man kijkt terug op een boeiende en leerzame tijd. “We vormden een hecht team met het bondsbestuur. We waren het niet altijd direct met elkaar eens, maar voerden goede inhoudelijke discussies op een respectvolle manier om tot een besluit te komen. Met onze blik steeds op het algemeen belang van alle aspecten van onze sport, passend binnen de afgesproken visie. Natuurlijk zitten we er ook weleens naast en dan is er gelukkig altijd de Algemene Ledenvergadering die ons dat duidelijk maakt. Zo hoort het ook in de verenigingsdemocratie.”

“Met trots kijk ik naar een aantal gerealiseerde doelen die we samen binnen IJshockey Nederland hebben gerealiseerd, zoals gelijke beloning voor onze NL mannen- en vrouwenteams, opzet en uitbesteding financiële administratie, transparantie in informatievoorziening aan leden.”

Danny Micola von Fürstenrecht
Danny Micola von Fürstenrecht (Foto: Jan Hofstede)

ONVREDE NIET WEG BIJ VEEL CLUBS EN SPELERS

Van der Horst uit stevige kritiek op diverse bestuurders, maar vergeet in de snelheid van het moment in te gaan op de massale onvrede die er heerst richting het huidige bestuur en de Algemeen en Technisch Directeur. Een stuk kritische zelfreflectie is wel heel makkelijk afgedaan met ‘we zitten er wel eens naast’. Na jaren van onrust lijkt het bestuur keer op keer niet bij machte een definitieve ommezwaai te maken op dit vlak. En vooral niet richting het sentiment onder bestuurders, spelers, supporters en ouders.

Het bewust opblazen van de BeNe League  door Ijshockey Nederland zelf is daar het meest recente voorbeeld van. Hierbij werd later de schuld volledig in de schoot van de Belgische bond en clubs gelegd, zodat je zelf kan spreken van een vlekkeloos optreden op die manier. Het is even oneerlijk als onlogisch.

Theo van Gerwen
Algemeen en Technisch Directeur Theo van Gerwen

De vraag is of de overige vier bestuursleden dit beeld wél kunnen omdraaien of dat ook zij tot de conclusie komen dat het wellicht beter is om te stoppen. Opstappen zou ook moeten gelden voor Algemeen en Technisch Directeur Theo van Gerwen, die al jarenlang geen vooruitgang boekt met zijn ambitieuze plannen om de top-16 van de wereld te halen en de jeugd door te ontwikkelen. Al jaren speelt Oranje met de jeugdteams in de kelders van de IIHF-divisies. De drukbezochte talentendagen zijn financieel wellicht aantrekkelijk, maar het levert geen harde resultaten op als promoties met U18 en U20. Dat zijn de eerste signalen van herstel. Niemand durft er iets van te zeggen. Het is de angst die regeert.

In plaats van afscheid nemen van Van Gerwen als TD volgde een promotie naar de (combinatie) functie van Algemeen Directeur. Over niet te volgen logica gesproken.

Eén ding is duidelijk: in de volledige Nederlandse ijshockeysport is een grote verandering nodig als we niet af willen dalen naar een nog bedenkelijker niveau op club en nationaal niveau. Wordt ongetwijfeld vervolgd de komende tijd.

Previous Matchpoint Colorado na winst game vier in Tampa
Next Tampa verslaat Colorado, op naar game zes