“BeNe League clubs verwerpen handelswijze UNIS Flyers Heerenveen”


Er is veel te doen geweest rond UNIS Flyers Heerenveen in (aanloop van) het nieuwe seizoen. Eerst was daar het in het geniep opheffen van de stichting achter de club (faillissement), daarna het ‘gedoe’ rond studentimport Riku Pitkänen. Nadat er door de Friezen met succes hoger beroep aangetekend werd tegen het eerdere besluit om de import niet speelgerechtigd te verklaren, kreeg Flyers deze week ook de zes punten in mindering terug.

Dat de overige zeven clubs moeite hadden met de houding van Heerenveen is een publiek geheim. Vooral het hautaine gedrag van Henk Hoekstra inzake de onderlinge afspraken is een doorn in het oog van de andere bestuurders. De zeven teams hebben besloten om gezamenlijk naar buiten te treden met een statement. De kern van het verhaal? Men is de handelswijze van het bestuur van UNIS Flyers Heerenveen spuugzat.

Tekst gaat verder onder de foto

Henk Hoekstra, voorzitter UNIS Flyers Heerenveen

DE SOAP PITKÄNEN

De afgelopen maanden is er veel ruis geweest over de situatie van UNIS Flyers Heerenveen en haar ‘student’ import Riku Pitkänen. In oktober trad de Friese club twee wedstrijden, tegen UltimAir Hijs Hokij en Snackpoint Eaters, aan met deze import zonder dat deze speelgerechtigd was verklaard door de BeNe League organisatie. De Flyers wonnen deze twee wedstrijden, maar werden door de BeNe League organisatie later teruggedraaid in verliespartijen wegens het opstellen van een illegal player. Heerenveen heeft toen besloten om twee keer een kort geding aan te spannen tegen de League.

Tekst gaat verder onder de foto

Riku Pitkanen Foto: Robert Bos

VOORJAAR 2021

Alle zeven BeNe League clubs zijn het eens met het besluit dat de League organisatie toen heeft genomen op basis van de gemaakte afspraken. Daarvoor moeten we even terug naar het voorjaar van 2021. De teams die nu uitkomen in de BeNe League hebben in die tijd meerdere keren met elkaar overleg gehad over de toekomstige invulling van de competitie. In de vergaderingen van 21 maart en 12 april zijn hierover vele afspraken gemaakt zoals:

  • Afschaffing van de U21 regeling
  • Aantal wedstrijden per weekeinde
  • Competitie planning (beker, nationaal kampioenschap en BeNe League kampioenschap)
  • Maximaal 2 imports per team, waarbij Heerenveen voor het seizoen 2021-2022 slechts 1 import mag opstellen als gevolg van het faillissement van het voorgaande seizoen.
  • Studenten import regeling. 1 speler per team met als regel dat deze niet mag worden gehaald, voor meerdere jaren, in NL of België gaat studeren, eigen huisvesting heeft, op zoek is naar een team om te ijshockeyen en speelt zonder enige vergoeding.

Tekst gaat verder onder de foto

Liege Bulldogs – Zoetermeer Panters Foto: Robert Bos

Unanieme overeenstemming

Van al deze afspraken zijn verslagen gemaakt en zijn ter goedkeuring toegezonden naar alle deelnemende voorzitters van de acht BeNe League teams. Alle voorzitters, ook Henk Hoekstra van UNIS Flyers Heerenveen, zijn toen akkoord gegaan met de in het verslag opgenomen wijzigingen, waardoor er een unanieme overeenstemming is ontstaan. Vervolgens zijn deze verslagen toegezonden naar de bestuursleden van de BeNe League met het verzoek om de voorgestelde wijzigingen goed te keuren. In een vergadering tussen het bestuur en de acht clubs die heeft plaatsgevonden in augustus zijn al deze punten kort besproken, vastgesteld en goedgekeurd. Géén enkele club heeft tegen deze wijzigingen gestemd.

Door verschillende omstandigheden zijn deze wijzigingen nog niet doorgevoerd in het BeNe League speelreglement bij de start van het seizoen. Gedurende het seizoen is er een discussie ontstaan tussen Heerenveen en de BeNe League-organisatie over de inzet en de goedkeuring van de door Heerenveen aangemelde ‘student’ import Riku Pitkänen. Op grond van de gemaakte afspraken zijn alle clubs van mening dat duidelijk aantoonbaar is dat de speler niet voldoet aan de (tussen de clubs afgesproken) criteria.

Juridische strijd

Chiefs Leuven – Mechelen Golden Sharks Foto: Michel Delvaux

De afwijzing van de studentimport en de twee opgelegde verliespartijen is voor Heerenveen aanleiding geweest om twee keer een kort geding aan te spannen tegen de BeNe League. Uiteindelijk heeft Heerenveen juridisch haar gelijk gekregen, omdat de rechter van oordeel is dat onvoldoende duidelijk is gebleken dat het nieuwe speelreglement is vastgesteld door het bestuur. Vervolgens heeft Heerenveen zich beroepen op het oude speelreglement om de tweede import alsnog af te dwingen. Ook zijn de twee beker/BeNe League wedstrijden gecorrigeerd tegen UltimAir Hijs Hokij en Snackpoint Eaters Limburg. Heerenveen won die op het ijs, maar werden in een reglementaire nederlaag omgezet. De Friezen kregen dus hun zes punten terug.

Grote woede

De uitspraak van de rechter zal door iedereen worden gerespecteerd, maar Heerenveen heeft bij de zeven andere clubs grote woede op haar hals gehaald door ten koste van alles een speler speelgerechtigd te krijgen, waarbij men blijkbaar maling heeft aan de tussen de clubs gemaakte afspraken. Een veelzeggende en beschamende actie nadat met name de Nederlandse clubs zich hebben ingespannen om Heerenveen bij de BeNe League te houden. Ondanks een faillissement het seizoen daarvoor. Door dit alles wilden geen van de zeven clubs nog tegen Heerenveen spelen. Op nadrukkelijk verzoek van het BeNe League bestuur is uiteindelijk besloten dit niet door te zetten en met de nodige tegenzin spelen de clubs de wedstrijden tegen Heerenveen.

Tekst gaat verder onder de foto

Hijs Hokij Den Haag – HYC Herentals Foto: Robert Bos

De clubs voelen zich uiteraard bedonderd door deze houding, dat voelt als vals spelen en het niet nakomen van de samen gemaakte afspraken. De grootste zorgen gaan vooralsnog uit naar het in stand houden van de competitie en dat is gezien de huidige Corona situatie al lastig genoeg.

Eaters Limburg – Flyers Heerenveen Foto: Rob Creemers
Previous Sharks zes goals op zeventien schoten, vijf van Timo Meier
Next Sprong wint in overtime met Caps, Calgary verslaat Florida